پاسخ به: امتناع مالکین آپارتمان ها از قبول مدیریت ساختمان

#80692
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  … دعوای مورد اشاره مربوط به عدم پرداخت مبلغ شارژ و هزینه های مشترک از قبیل هزینه آب و گاز مشترک است…

  با سلام

  طرح دعوی در مرجع قضایی نیازمند وجود سمت خوهان است.

  در ارتباط با قانون تملک آپارتمان ها و همچنین آیین نامه اجرایی آن، تنها مدیر ساختمان حق طرح دعوی «عدم پرداخت مبلغ شارژ و هزینه های مشترک» را دارد.

  در خصوص تشکیل مجمع نیز، مالکین در جلسات ساکنین مجتمع که همگی مستاجر هستن حاضر نمی شوند و این مسئولیت فعلاً توسط یکی از مستاجرین و به صورت جمع آوری هزینه ها از بعضی از واحدهای مجتمع انجام می شود.

  نظر به امتناع مالکین از تشکیل جلسه مجمع عمومی مالکین و متعاقب آن تعیین مدیر ساختمان و از آنجایی که این امتناع موجب تضرر مستأجرین واحدهای آپارتمان می باشد، ذیحق قلمداد و واجد سمت در دعوی محسوب شده و در نتیجه هر یک از آنان می تواند الزام مالکین را به تشکیل جلسه مجمع عمومی مالکین و تعیین مدیر ساختمان به منظور ایفای وظایف مصرحه در قوانین پیش گفته بخواهد.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی