پاسخ به: نحوه اثبات خود زنی با چاقو

#80770
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  در پاسخ به بخش اول سئوال می توانید با معرفی شهود حادثه به دادگاه که شهادت دهند ایشان شما را مورد صدمه بدنی قرار داده و در زمان خروج از محل درگیری سالم بوده، درخواست استماع شهادت شهود کنید. همچنین می توانید در این خصوص درخواست تحقیق محلی نیز نمایید.

  علاوه بر آن می توانید از شهود معرفی شده نامبرده نسبت به جزئیات حادثه از جمله زمان و مکان، نحوه درگیری و صدمه دیدن هر یک و غیره پرسش هایی را نمایید تا خلاف شهادت آنان ثابت شود.

  نسبت به بخش دوم سئوال، در صورتی که بتوانید خلاف اقرار خود را با طریق مقتضی از جمله شهادت شهود ثابت کنید، می توانید نسبت به طرح شکایت متقابل علیه شاکی و نیز با لحاظ ضبط تهدید عموی ایشان به شما و در صورت داشتن دلیل ایراد صدمه به سینه و فحاشی، علیه این شخص شکایت نمایید.

  ضمنا اگر هر گونه توضیحی دارید باید در ذیل همین تاپیک درج کنید و مجاز به باز کردن تاپیک جدید نمی باشد، این کار خلاف بند 11 ضوابط طرح پرسش حقوقی در انجمن است و موجب مسدود شدن حساب شما و دسترسی از انجمن خواهد شد.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی