پاسخ به: مهلت شکایت ورثه به قائم مقامی مورث

#80828
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  در بند 1 سئوال، در سطر نخست کلمه «مختضاً» چیست و نیز در همین سطر مراد از «ماده» کدام ماده قانونی است؟

  در بند 2 سئوال، فاعل جمله «… می تواند به صورت ضمنی یا بصورت اماره مستند دفاع متهم قرار بگیرد» چیست؟

  لطفا منبعد سئوالات خود را واضح و شفاف بنویسید، در غیر این صورت با توجه به «بند 5 ضوباط طرح سئوال در انجمن» به آن پاسخ داده نخواهد شد چرا که ما ناگزیر می باشیم یک بار برای رفع ابهام از سئوال و یک بار برای پاسخگویی زمان صرف آن کنیم، در حالی که زمان ما محدود است.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی