پاسخ به: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به رأی داوری

#80930
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  نسبت به اصل موضوع مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از تأخیر در اجرای محکوم به حکم داوری تردیدی وجود ندارد لکن بر حسب شخصیت محکوم علیه نظر مخالف نیز وجود دارد.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی