پاسخ به: تخریب مزرعه به علت انحراف مسیر سیلاب روستایی

#80981
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
  • مدیر انجمن
    تاریخ عضویت: 2019/03/29

    از ادله اثباتی وجود تعهد نامه آنان استفاده نمایید.

    امتیاز شما به مطلب

    جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی