پاسخ به: اعتراض به ثبت ملک با حکم اثبات عقد بیع

#81243
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  1- مشخص نیست در مقایسه با شرایط شکلی دادخواست به طور کلی، منظور چیست و به این جهت سئوال مبهم است.

  2- پاسخ به آن نیازمند آگاهی از جزئیات پرونده است که به جهت عدم اطلاع امکان پذیر نیست.

  3- اثبات مالکیت مقدم است. نمی توان در مرحله تجدیدنظر آن را مطرح کرد.

  4- سئوال از چهت  عدم ذکر مواد استنادی مورد نظر برای بررسی میهم است.

  ضمناً سئوالات مبهم با لحاظ «بند 5 ضوابط طرح سئوال در انجمن» تا زمان رفع نقص پاسخ داده نخواهد شد.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی