پاسخ به: شکایت حادثه ناشی از کار و تهدید کارفرما

#81330
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  با سلام

  پاسخ سئوالات شما به شرح زیر می باشد:

  1و2- برای حادثه ناشی را کار و مطالبه دیه آن باید به دادسرای عمومی محل استقرار کارگاه شکایت نماید. مدارک اثبات آن می تاند گزارش بازرسان کار، نظریه پزشکی قانونی که در پی شکایت شما و معرفی به پزشکی قانونی صادر می شود، شهادت شهود از جمله همکاران شما باشد.

  قضات مسلط و با تجربه، بدواً موضوع را به اداره کار اعلام تا بازرس این اداره با مراجعه به محل حادثه، معاینه محل و تحقیق از کارفرما و کارگران نظر خود را در مورد اینکه چه کسی مقصر است اعلام می کند ولی اگر واجد صفات فوق نباشند، ممکن است، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهند که موحب تحمیل هزینه مالی بر شما خواهد بود.

  در نظر داشته باشید، میان «حادثه ناشی کار» و «بیماری ناشی از کار» تفاوت وجود دارد. حادثه ناشی از کار جرم و موجب مسئولیت کیفری کارفرما است ولی بیماری ناشی کار موجب مسئولیت مدنی کارفر است. برای اطلاعات بیش به تاپیک

  مطالبه دیه بیماری ناشی از کار

  مراجعه نمایید.

  3- اقدام کارفرما و عمل شخص فاعل با جمع شرایطی جرم و قابل مجازات خواهد بود.

  4- خیر هیچ اثری ندارد.

  5- بستگی به علت پرداخت ایشان دارد. اگر پرداخت با هماهنگی کارفرما و توافق شما بابت حقوق ماهانه صورت گرفته باشد، به عنوان حقوق محسوب والا هبه ای از سوی دوست کارفرما به شما خواهد بود.

  6 و 7- با توجه به این که مشخص نیست چه نوع شکایت یا جرمی است، این بخش از سئوال مشمول «بند 5 ضوابط طرح سئوال در انجمن» بوده و تا زمان رفع نقص، نمی توان پاسخ داد.

  8- با شهادت شهود که همکاران شما نیز می توانند جزء آن باشند، صدای ضبط شده کارفرما، پیامک های مبادله شده (در صورت وجود هر یک)

  ضمناً حذف عنوان مخاطب از سئوال شما به علت «بند 7 ضواط طرح پرسش حقوقی در انجمن ها» صورت گرفته است.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی