پاسخ به: اعاده دادرسی حکم تبدیل تعهد قراردادی به چک

#81503
آواتار حقوقی قضاوت آنلاینhossein123
 • مشارکت‌کننده
  تاریخ عضویت: 2020/05/09

  سلام مجدد
  در خصوص برائت متهم، دادگاه به رای حقوقی تبدیل تعهد اشاره کرده و علیرغم انتساب اتهام فروش مال غیر در دادسرا، دادگاه رای بر تبرئه متهم داد و من را ارشاد به پیگیری حقوقی چک نمود متن رای دادگاه به شرح زیر است:

  درباره تجديدنظرخواهي آقاي ح نیز اعتراض مؤثر و موجهي كه نقض دادنامه را فراهم نمايد ارائه نشده است و براساس استدلال دادگاه خدشه اي وارد نیست و ضمن رد تجديدنظرخواهي مستنداً به بند الف از ماده 455 قانون آئین دادرسي كیفري دادنامه تجديدنظرخواسته در اين قسمت تايید مي گردد چه آنكه معامله وي با آقاي ز مطابق دادنامه قطعي شماره 736 مورخ 98/1/20 شعبه 31 تجديدنظر تبديل به تعهد جديدي شده كه آقاي ح بايد انجام تعهد جديد را پیگیري نمايد. اين رأي قطعي است/.س.م

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی