پاسخ به: عقد انتقال منافع ملک بدون تعیین مدت

#81553
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  برابر بند 5 ضوابط طرح سئوال در انجمن مشاوره حقوقی قضاوت آنلاین، انجمن در حال حاضر در موضوعات آزمونی، علمی و پژوهشی حقوق فعالیت ندارد. مع الوصف، توصیه می شود برای پاسخ مقاله «نقدی بر قاعده تابعیت منافع از اعیان در فقه و حقوق موضوعه آقای سید مصطفی مصطفوی و نیز مطالب خروجی جستجو «فروش عین مال بدون انتقال منافع آن» و «انتقال دائم عین مال بدون انتقال منافع آن» را مطالعه نمایید.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی