پاسخ به: مالک ملک از نظر دولت کیست؟

#82153
آواتار حقوقی قضاوت آنلاینJalal
  • مشارکت‌کننده
    تاریخ عضویت: 2020/12/17

    بموجب یک فقره اظهارنامه ثبتی موازی سهام دیگران دو سهم را درخواست ثبت نموده. مستدعی ثبت سال ۶۸ و واخواه سال ۵۴ هر دو فوت نموده اند. ملک در تصرف ورثه مستدعی ثبت است. واخواهی نسبت به کل سهام مالکان مستدعی ثبت بوده است.

    امتیاز شما به مطلب

    جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی