پاسخ به: خواسته دعوای ابطال معامله و ابطال اسناد

#82220
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  استدلال دادگاه در توجیه قرار رد دعوی به جهت عدم طرح آن علیه اداره ثبت اسناد و املاک صحیح به نظر نمی رسد مضافاً این که در پایان رسیدگی ناگزیر خواهد بود به جهت عدم توجه دعوی به اداره فوق قرار رد دعوی صادر کند.

  دیدگاه فوق در سنوات گذشته در رویه قضایی حاکم بود لکن در رویه های متأخیر این دیدگاه تعدیل گردید و اکثریت قریب به اتفاق نظر دارند که طرح دعوی علیه ناقل و منتقل الیه کافی است.

  بدیهی است در صورتی که دادگاه نیاز به ملاحظه پرونده ثبتی و یا توضیح نماینده ثبت در خصوص اسناد رسمی تنظیمی داشته باشد، بدون اجبار خواهان به طرح دعوی علیه اداره ثبت، می تواند به عنوان مطلع مبادرت به دعوت نماینده فوف به دادرسی نماید.

  1،2 و 3 – ابطال کلیه معاملات و اسناد تنظیم شده در راستای آن ها به عنوان بخشی از خواسته تصریح شود.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی