پاسخ به: اعاده تصرف متصرف در ملک به علت فسخ حکم در دادگاه تجدیدنظر

#82401
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با توجه به فسخ حکم بدوی در دادگاه تجدیدنظر و نص صریح قسمت دوم ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی، اقدامات اجرایی باید به دستور دادگاه مجری حکم به قبل از اجراء اعاده شود.

  قابل ذکر است که، اقدام فوق مانع از آن نیست تا شخص «الف» بتواند با اجراء وکالت بلاعزل و انتقال رسمی ملک به نام خود، نسبت به طرح دعوای مناسب علیه شخص «ب» اقدام نماید.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی