پاسخ به: تصرف مالکانه مورث در ملک

#82402
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  سلام

  با توجه به این که تصرفات مورث در زمان حیات در ملک خود، تصرف مالک در مایملک محصوب می شود و تصرف ورثه ناظر به بعد از زمان وفات مورث است، مقصود شما از سئوال مبهم بوده و تا زمان رفع ابهام امکان پاسخگویی وجود ندارد.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی