پاسخ به: تصرف عدوانی و تملک اراضی اشخاص

#82907
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  سلام

  نسبت به دعوای تصرف عدوانی، با توجه به اقرار شما به تصرف ملک همسایه مجاور، مشخص می گردد رأی دادگاه یدوی صحیح صادر گردیده که انتظار می رود همین رأی در دادگاه تجدیدنظر تأیید گرد.

  در خصوص تصرف ملک شما توسط شهرداری، نظر به این که مشابه سئوال شما قبلا در انجمن مطرح و بدان پاسخ داده شد، به تاپیک «حقوق مالک ملک در صورت تملک آن توسط شهرداری» مراجعه نمایید.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی