پاسخ به: تصرف عدوانی و تملک اراضی اشخاص

#83514
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  پاسخ سئوال و نیز حقوق شما بر حسب این که مطابق مقررات قانونی، زمین از چه تاریخی مشمول طرح تعریض خیابان قرارگرفته و شهرداری استحقاق تصرف داشته، متفاوت خواهد بود.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی