پاسخ به: حاکمیت ماده ۲۲ قانون ثبت بر ماده ۶۹۰ مجازات اسلامی تعزیرات

#83515
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  اجاره نسبت  به مازاد سهم ورثه فضولی است.

  شکایت تصرف عدوانی در فرضی که مستأجر جاهل به وضعیت  عین مستأجره باشد، باید به علت فقدان عنصر معنوی قرار منع تعقیب صادر شود.

  توضیح شما در کیفیت اعمال ماده 21 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مبهم است زیرا این ماده چند قسمت دارد و مشخص نیست که پاسخ استعلام متضمن کدام بخش از ماده است! هر چند با توجه به سئوال شما در تاپیک «مالک ملک از نظر دولت کیست؟» به نظر می رسد که تاکنون ملک در دفتر املاک ثبت نشده و سند به نام مورث صادر نگردیده است.

  نظر به «رویه قضایی در  مالکیت شاکی خصوصی در جرم تصرف عدوانی» و با لحاظ آنچه در تاپیک «شرایط شکایت کیفری جرم تصرف عدوانی» بیان شد و فقدان سند مالکیت به نام موروث شاکیان، تصمیمات اتخاذ شده صحیح است.

  ضمناً، برای جلوگیری از اصلاح عنوان پست توسط مدیران انجمن، باید عنوان انتخابی متناسب با متن سئوال باشد. برای آگاهی بیشتر به «بند 4 از قوانین طرح سئوال حقوقی در انجمن» مراجعه نمایید.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی