پاسخ به: حاکمیت ماده ۲۲ قانون ثبت بر ماده ۶۹۰ مجازات اسلامی تعزیرات

#83524
آواتار حقوقی قضاوت آنلاینJalal
 • مشارکت‌کننده
  تاریخ عضویت: 2020/12/17

  آقای جاودانی

  احراز مالکیت با سند نیست، ممکن است عملیات مقدماتی ثبت تمام شده باشد و ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد و یا ملک در دفتر املاک ثبت شده باشد اما هنوز سند صادر نشده باشد.

  بعد از انتشار آگهی دو نوبتی و معلوم نبودن نتیجه واخواهی، مالکیت مستدعی ثبت بر اصل ملک قانوناً محرز است و بعد از انتشار آگهی تحدیدی و معلوم نبودن نتیجه واخواهی، مالکیت مستدعی ثبت بر حدود آگهی شده نیز محرز است.

  اگر حدود ملک هم تثبیت نشده باشد، اعمال ماده ۱۳ قانون منابع طبیعی بدون تحدید حدود منابع طبیعی میسور نیست.

  یک قاضی هم نمی تواند در رسیدگی به جرائم ثلاثه استاندارد دوگانه داشته باشد. اگر مورث مالکیت نداشت که احد از ورثه نمی توانست باستناد مالکیت ورثه ای خود، ملک ورثه ای را اجاره دهد.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی