پاسخ به: حاکمیت ماده ۲۲ قانون ثبت بر ماده ۶۹۰ مجازات اسلامی تعزیرات

#83525
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  آقای جلال

  ضابطه شناسایی مالک از نظر قانون ثبت اسناد املاک، با توجه به صراحت مواد 21 و 22 این قانون، مشخص است و هرگونه استدلال دیگری اجتهاد در مقابل نص خواهد بود.

  در مورد تصمیمات دوگانه نیز پیش‌تر عنوان شد که نیازمند اطلاعات دقیق تر از پرونده، آگاهی از دلایل طرفین، استدلال مقامات قضایی و مستندات قانونی در آرای صادره است که تاکنون بیان نشد!

  بدیهی است که به اتکاء توضیحات شما در سئوال اولیه – که در هر بار بحث، بخشی از واقع منعکس می گردد-  نمی توان پاسخی فراتر از آنچه تاکنون بیان شد، اقدام نمود.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی