پاسخ به: بطلان معامله فضولی ملک فاقد سند رسمی

#84712
آقای حقوقسیروس کبیری
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2020/06/05

  با سلام

  صرف تنظیم وکالت در فروش، انتقال مال غیر نیست لکن اجرای وکالت در فروش به ثالث انتقال مال غیر است که ورثه دختر معاون و همسرش مباشر این جرم خواهند بود. بنابراین طرح دعوای کیفری علیه این دو شخص موضوعیت داشته ولی تصرف عدوانی خیر. همچنین است در صورتی که خریدار عالم به وضعیت مال بوده باشد.

  متأسفانه استدلال و نظر شما صحیح نیست زیرا وراث که شرکای مشاعی ملک موروثی می باشند، در صورتی که مازاد بر حصه مشاعی خود مال را تصرف یا اقدام به فروش آن نمایند به ترتیب مرتکب جرم تصرف عدوانی و فروش مال غیر شدند.

  اگر مفصود دعوای حقوقی است، طرح دعوای بطلان معامله فضولی با ثالث به علت عدم تنفذ آن از سوی وراث ذینفع کافی است زیرا لازم رسیدگی به دعوای فوق، احراز  مالکیت خواهان ها در اثنای رسیدگی است. بنابراین چنانچه خواهان ها با استناد به مالکیت مورث و دلایل ذکرشده در متن سئوال دعوای بطلان طرح کنند، فاقد اشکال است.

  در رسیدگی به دعوای بطلان معامله، مهم علت آن است و تفاوتی در این که مستند مالکیت، سند رسمی باشد یا عادی نیست و رویه قضایی خاصی در این ارتباط مشاهده نشد.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی