پاسخ به: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بعد از صدور حکم قطعی

#85200
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  درود

  1. خواسته نخست طرف دعوای شما رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شد که به جهت اعتبار امر مختومه هیچ مقامی جزء در حدود مقررات قانونی حق ورود و رسیدگی مجدد به آن را ندارد.

  2.  هر چند علی الاصول مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در زمان تقدیم دادخواست اصلی صورت می گیرد اما اگر این درخواست بعد از صدور حکم قطعی نیز به عمل آید فاقد منع قانونی است، به ویژه در مواردی که منشاء آن بعد از حکم مزبور ایجاد شود مانند خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت محکوم به نقدی. در پیوند با موضوع تاپیک های «مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به رأی داوری» و همچنین «مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به شهرداری» را مطالعه نمایید.

  بنابراین، در صورت وجود شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، شخص می تواند نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تعهدات نقدی اقدام به طرح دعوی نماید. یر این اساس، خواسته اخیر طرف شما، یک خواسته جدید محسوب شده که شعبه مرجوع الیه مکلف است اثباتا یا نفیاً در خصوص آن اعلام نظر کند.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی