پاسخ به: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بعد از صدور حکم قطعی

#85682
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  درود

  آنچه شما بیان نمودید صرفاً شرح ماوقعی است که تعیین صحت و سقم هر مورد نیاز به مطالعه پرونده دادرسی است. درج این موارد در انجمن فاقد ثمره عملی برای اخذ پاسخ است که از آن خودداری شود.

  در خصوص اعاده دادرسی فوق العاده موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به نتیجه جستجوی «اعاده دادرسی فوق العاده» و تاپیک های زیر مراجعه کنید.

  امکان رسیدگی مجدد پرونده علیرغم صدور رأی قطعی از دادگاه تجدیدنظر

  مقامات قبول کننده درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی