پاسخ به: تأیید قرار منع تعقیب دادیار در دادگاه کیفری دو

#87117
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  سلام

  دادگاه مکلف است با توجه به ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری حکم تأیید قرار منع تعقیب را صادر کند.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی