پاسخ به: مطالبه نفقه فرزند بی پول از پدر پولدار

#87119
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  سلام

  با توجه به ماده 1197 قانون مدنی شرایط شخص مستحق نفقه به قرار زیر است:

  1- ندار و فاقد تمکن مالی باشد.

  2- نتواند به وسیله اشتغال به کار، وسیله معیشت خود را فراهم سازد. این امر می تواند ناشی از کمی سن یا کبر سن یا بیماری یا نقص خلقت و امثال آن باشد که تشخیص آن با دادگاه است.

  3- نفقه برای معیشت شخص مستحق نفقه است.

  بنابه مراتب، آنچه از نقد شما به قانون در پاسخ اخیرتان استنباط می شود، نفقه مد نظر شما فراتر از حد متعارف است.

  نظر به این که تشخیص مصادیق و میزان نفقه امر قضایی است که با ارجاع امر به کارشناس تعیین می شود. پیشنهاد می شود نسبت به طرح دعوای مطالبه نفقه علیه پدر با جلب نظر کارشناس اقدام نمایید.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی