پاسخ به: مفقودی قولنامه در دعوای الزام به تنظیم سند

#88164
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  هر چند در سوال تغییر نام ناگهانی از کرانی به مردانی مشخص نشده است، مع الوصف پاسخ سئوالات شما به شرح زیر می باشد:

  1 و 2- در ارتباط با مفقودی قولنامه به مقاله «راهکارهای حقوقی مفقودی قولنامه و مبایع نامه» از آقای علیرضا مرادی مراجعه کنید.

  در ارتباط به خواندگان دعوای الزام به تاپیک های «شرایط دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک» و همچنین «خواندگان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی» مراجعه نمایید.

  ضمناً می توانید با تهیه تصویر مصدق از نسخه موجود نزد سر دفتر و استناد به نسخه ثانی موجود در مشاوره املاک نسبت به طرح دعوی اقدام نمایید.

  3- مشروط به فراهم بودن ارکان آن پاسخ مثبت است.

  4- اظهارنامه مقدمه ضروری طرح دعاوی معینی است که وجود آن موضوعیت داشته باشد مانند دعوای مدیر ساختان علیه یکی از مالکین ساختمان موضوع «ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها» ولی در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ضرورتی به ارسال اظهارنامه نیست.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی