پاسخ به: اعاده دادرسی در جعل و استفاده از سند مجعول به اعتبار اقرارنامه رسمی

#88832
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  درود

  با توجه به تحصیل دلیل جدید بعد از صدور حکم قطعی که بطور بالقوه قابلیت اثبات بی گناهی محکوم عیه را دارد، می توانید به استناد بند ج ماده 474 قانون آیین دارسی کیفری درخواست اعاده دادرسی کیفری نمایید.

  با توجه داشته باشید که، ارزش و اعتبار دلیل فوق در پذیرش درخواست اعاده دادرسی و متعاقباً نقض حکم محکومیت صادره، صرفاً در رسیدگی قضایی با لحاظ دلایل موجود در پرونده و احراز این امر که تحصیل آن مفری برای فرار محکوم علیه از محکومیت و مجازات نباشد، مشخص خواهد شد. در فرآیند رسیدگی مزبورف تجربه، سوابق و شم قضایی قضات رسیدگی کننده تأثیرگذار می باشد.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی