پاسخ به: مرجع رسیدگی به دعوای مطالبات پیمانکار از شهرداری

#88855
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  درود

  با توجه به آئین نامه معاملات شهرداري تهران و لحاظ شرط مندرج در قرارداد جهت حل اختلاف از طریق مراجعه به هیأت موضوع ماده 38 آیین نامه فوق، بدواً باید به این مرجع مراجعه شود.

  در صورت توافق، نتیجه براي طرفین قابل اجرا و غیر قابل اعتراض خواهد بود. در صورت عدم توافق امکان مراجعه به دادگاه حقوقی وجود دارد. دعوای خسارت تأخیر تأدیه در حدود مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قابل رسیدگی خواهد بود.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی