پاسخ به: حاکمیت ماده ۲۲ قانون ثبت بر ماده ۶۹۰ مجازات اسلامی تعزیرات

#90109
آواتار حقوقی قضاوت آنلاینABDOLAMIR13
  • مشارکت‌کننده

    سلام

    با قولنامه یا مبایعه نامه دستی معامله ای آپارتمانی انجام شد در 11 خرداد 99 . در 8 تیر 99 در صفحه سوم بخش توضیحات هر گونه تحویل و هر نوع شرطی در همان بخش توضیحات حتما نیاز به امضا و اثر انگشت برای تایید می باشد. در صورتی که بخش توضیحات امضا ندارد از دو طرف لیکن خریدار با ارایه ان قرارداد به دادگاه کیفری  تصرف عدوانی و تخریب نموده.