پاسخ به: هزینه دادرسی دعوای مالی مرحله تجدیدنظر

#90127
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  نوع مسئولیت محکوم علیهما با توجه به محتویات پرونده مشخص می گردد که در سئوال شما انعکاسی از آن نیست، در حالی که آگاهی از آن به کیفیت پاسخگویی به سئوال شما مؤثر است.

  در صورتی که برابر مستندات دعوی، میزان مسئولیت هر یک از دو محکوم علیه مشخص باشد لکن دادگاه در حکم خود بدان تصریح ننموده است، ممکن است  با شرایطی بتوان از دادگاه درخواست صدور دادنامه اصلاحی نمود.

  با توجه به تجدیدنظرخواهی مستقل هر یک از دو محکوم علیه، باید هر یک هزینه کامل پرداخت نماید.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی