پاسخ به: اعتبار امر مختومه علیه قائم مقام مالک

#90128
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  سلام

  شکی نیست که مالک فعلی قائم مقام مالک سابق است و از همان حقوقی برخوردار است که ناقل وی بود. بنابراین در صورتی که دعوی حاضر دارای شرایط اعتبار محکوم بها باشد می توان به آن استناد نمود.

  ماده استنادی شما ارتباطی به موضوع ندارد و باید به «بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی» استناد کنید.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی