پاسخ به: آیا دادخواست رفع بازداشت قابلیت استماع دارد

#91404
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  هر چند ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری نص صریح دارد و مراجعه به رویه قضایی در مواردی است که نصی در خصوص موضوع نباشد، مع الوصف برای دسترسی به آرای مراجع قضایی می توانید به کتب مجموع آرای قضایی معاونت آموزش قوه قضاییه مراجعه کنید. جستجو در اینترنت نیز خالی از فایده نیست.

  ضمناً در ارتباط با «تأثیر فوت کفیل و وثیقه گذار در ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه» می توانید به نظریه مشورتی شماره ۱۱۴/۹۳/۷ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشره در روزنامه رسمی، سال هفتاد، شماره 20248، ویژه نامه شماره 714، چهارشنبه 19 شهریور 1393 نیز مراجعه کنید.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی