پاسخ به: مبدا محاسبه خسارت تاخیر چک

#91405
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  نظر به این که سئوال شما در تاریخ 30 شهریور 1400 در بخش دیدگاه پست «مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک (رأی شماره ۸۱۲)» نیز مطرح گردید که آقای سیروس کبیری پاسخ لازم را بیان نمودند، توجه شما را به آن جلب می کنم.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی