پاسخ به: هزینه دادرسی دعوای مالی مرحله تجدیدنظر

#91406
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  نظر به امتناع دادگاه بدوی، با لحاظ مواد و مستنداتی که در پست «اصلاح اشتباه رأی دادگاه در قوانین+نظریات اداره حقوقی» بیان شده، می توانید درخواست مشابه را از دادگاه تجدیدنظر نمایید.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی