پاسخ به: مرور زمان در جعل شناسنامه و استفاده از آن

#91416
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  درود

  با توجه به توضیحات شما، چنین به نظر می رسد که، جرم جعل در شناسنامه مشمول مرور زمان شده لکن استفاده از سند مجعول به جهت استمرار موضوع حکم قرار گرفت. البته اعلام نظر دقیق نیازمند ملاحظه حکم می باشد.

  پیشنهاد می شود، فرزند شما با توجه به غیابی بودن حکم و در صورتی که از تاریخ تاریخ اطلاع از آن بیش از 20 روز سپرس نشده باشد و با استناد به تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن درخواست واخواهی، با توجه به شرایط سنی در زمان ارتکاب جرم، بیان علت و انگیزه ارتکاب جرم و استفاده یا عدم استفاده از شناسامه، حسب مورد تقاضای صدور حکم برائت و یا تخفیف در مجازات را نماید.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی