پاسخ به: تصرف در مشاعات ساختمان با پارک خودرو و دوچرخه

#91457
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  در ارتباط با پارک خودرو و دوچرخه در فضای مشاعی ساختمان، بدواً از پارک وسایل نقلیه آنان در فضای فوق برای چند روز در هفته و یا یک روز در چند هفته عکس و فیلم تهیه کنید. سپس دیگر مالکین با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات نسبت به طرح شکایت تصرف عدوانی علیه مدیر و آن خانم اقدام نمایند.

  از آنجایی که عمل خانم فوق علاوه بر تصرف عدوانی، سبب مزاحمت دیگران در استفاده از خودروهای شخصی می شود، شکایت ایجاد مزاحمت نیز صورت گیرد.

  در خصوص خودداری از برگزاری مجمع عمومی مالکین به تاپیک امتناع مالکین آپارتمان ها از قبول مدیریت ساختمان مراجعه کنید.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی