پاسخ به: مرجع رسیدگی به درخواست افراز ملک محجور بالغ

#91944
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  درود

  اشاره اداره ثبت و دادگاه به رأی وحدت رویه شماره رأی وحدت رویه شماره … ردیف 29.59 مورخ 15/1/1360 هیأت عمومی دیوان عالی كشور است.

  با توجه به پرونده های مطروحه در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی فوق و با لحاظ این که اصولاً دخالت دادستان و اداره سرپرستی برای حفظ حقوق صغار و غبطه و مصلحت محجورین فاقد ولی قهری و سایر محجورین مذکور در ماده 1218 قانون مدنی می باشد که حسب مورد باید برای آنان قیم و یا امین تعیین گردد و با عنایت به این که ولی قهری دختر موضوع سئوال در قید حیات است، در نتیجه درخواست خانم با ولایت قهری پدر مشمول رأی فوق نمی باشد.

  بنا به مراتب، نظر دادگاه صائب به نظر رسیده و افراز در صلاحیت اداره ثبت محل خواهد بود.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی