پاسخ به: صلاحیت پدر در دستور فروش ملک دختر بالغ و غیر رشید

#91945
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  درود

  پاسخ سئوال شما بر حسب این که قاضی شعبه تابع کدام یک از نظرات ذیل باشد، متفاوت خواهد بود:

  نظر اول- افراز جنبه غیر مالی دارد

  عده ای از قضات عقیده دارند، افراز فاقد جنبه مالی است و در نتیجه از حقوق غیرمالی محسوب می شود. بر این اساس، با توجه به ماده 1210 قانون مدنی و تبصره 2 آن، قانون نحوه افراز املاک مشاعی و رأی وحدت رویه شماره … ردیف 29.59 مورخ 15/1/1360 هیأت عمومی دیوان عالی كشور، رسیدگی به دعوای افراز در صورتی در صلاحیت دادگاه قرار دارد که در بین ورثه، صغیر یا محجور باشد. از آنجایی که شخص دختر موضوع سئوال 12 سال دارد، بالغ محسوب شده که بر اساس منطوق ماده 1210 قانون مدنی، غیررشید و محجور نیست، در نتیجه رسیدگی به درخواست وی در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل خواهد بود.

  نظر دوم- افراز جنبه مالی دارد

  جمعی دیگر از قضات نظر دارند، افراز ملک جزء حقوق مالی محسوب شده که متقاضی آن نتیجتاً مالی را تحصیل می کند. بر این اساس و با عنایت به ماده 1210 و کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی و قانون گذرنامه، ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین و ملاک های قانونی سن 18 سال تمام و این که تاکنون نص صریحی بر نسخ ماده واحده فوق وجود نداشته، در نتیجه دختر موضوع سئوال از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع بوده و رأساً نمی تواند مبادرت به درخواست افراز نماید بلکه این تقاضا باید از طریق ولی قهری وی صورت گیرد.

  در همین ارتباط، توصیه می شود پرسش و پاسخ تاپیک «مرجع رسیدگی به درخواست افراز ملک محجور بالغ» را نیز مطالعه نمایید.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی