پاسخ به: وضعیت حقوقی سفته بدون تاریخ و نام گیرنده

#91949
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
  • مدیر انجمن
    تاریخ عضویت: 2019/03/29

    به نظر می رسد، در صورتی که در اثبات مالکیت طلب به دارنده فعلی تردیدی نباشد، واگذاری آن به هر شخصی دیگری، در قالب انتقال طلب تحلیل خواهد بود و با این شرط، دارنده جدید حق مطالبه طلب آن از متعهد خواهد داشت.

    امتیاز شما به مطلب

    جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی