پاسخ به: اثر حکم اعسار در خسارت تأخیر تأدیه چک

#92463
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  سلام

  با توجه به پاسخ های قبلی، بدون اطلاع از محتویات پرونده و علی الخصوص احکام صادره شده از دادگاه ها و اقدامات اجرایی به عمل آمده از سوی اجرای احکام امکان اعلام نظری فراتر از پاسخ های قبل ممکن نیست.

  ضمنا، با توجه به «بندهای 5  و 11 ضوابط طرح پرسش حقوقی در انجمن های مشاوره حقوقی» توضیحات خود را مختصر و مفید بیان کنید تا روند پاسخگویی سریع صورت گیرد.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی