پاسخ به: مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم تخریب عمدی در دادگاه کیفری

#93108
آقای حقوقسیروس کبیری
  • مدیر انجمن

    سلام

    دعوای مطالبه خسارت ناشی از جرم تخریب عمدی به موجب دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم صورت می گیرد.

    با توجه به قسمت پایانی ماده 15 و نیز حکم ماده 112 قانون آیین دادرسی، امکان تقدیم آن تا زمان اعلام ختم دادرسی وجود دارد.