پاسخ به: خودداری بازپرس از قبول وثیقه متهم

#93990
آقای حقوقسیروس کبیری
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2020/06/05

  با سلام

  می توانید طی شرح کتبی به همراه تصاویر قرار وثیقه و ملک معرفی شده برای توثیق، موضوع را به سرپرست دادسرای انقلاب ناحیه منعکس کرده و درخواست حل مشکل نمایید.

  در صورت عدم نتیجه، می توانید اقدام مشابه را از طریق مراجعه به شخص دادستان عمومی و انقلاب تهران و یا معاون اول ایشان پیگیری نمایید.

  در صورت وجود برخی شرایط قانونی، عمل بازپرس می تواند عنوان تخلف انتظامی و حتی جرم بازداشت غیرقانونی داشته و قابل تعقیب باشد.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی