پاسخ به: اثر حقوقی انجام موضوع وکالت کلی توسط وکیل و موکل

#94280
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2015/09/07

  سلام

  با تنظیم و امضاء قرارداد توسط طرفین و با توجه به حکم ماده 683 قانون مدنی ، وکالت نسبت به این بخش منتفی است لکن تا زمانی که قرارداد مزبور اجراء نشده باشد، توافق شما با آن شخص در تغییر موضوع تعهد موکل ، با لحاظ بند 4 ماده 264 و بند 1 ماده 292 قانون فوق ، عمل فضولی تبدیل تعهد از طریق تبدیل موضوع تعهد محسوب که نیازمند تنفیذ موکل است. در صورت تنفیذ، تعهد وی در انتقال زمین ساقط ولی نسبت به پرداخت حق الزحمه نقدی معینه مشغول خواهد شد.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی