پاسخ به: مطالبه وجه چک فاقد گواهی عدم پرداخت و خسارت تأخیر تأدیه آن

#94476
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  پاسخ سئوالات به ترتیب شماره:

  1-خواسته مطالبه «اصل مبلغ چک و خسارت تأخیر تأدیه»

  لازم به اشاره است که، حکم به محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از سوی مقام صادرکننده حکم صادر ولی محاسبه خسارت و تعیین مبلغ آن توسط اجرای احکام دادگستری بر مبنای «شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران» در روز محاسبه صورت می گیرد که هزینه دادرسی آن نیز همان زمان مطالبه می گردد.

  2-تاریخ تقدیم دادخواست

  3-چون چک فاقد اوصاف سند تجاری است، تأمین خواسته با تودیع خسارت احتمالی امکان پذیر است.

  4-مبلغ مندرج در چک ملاک صلاحیت است.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی