پاسخ به: مطالبه وجه چک فاقد گواهی عدم پرداخت و خسارت تأخیر تأدیه آن

#94572
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  در بند یک پاسخ قبل از شما درخواست شد «متن رأی مورد نظر» درج شود که تاکنون اقدامی نشد!

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی