پاسخ به: ترک فعل بانک در ارائه دسته چک

#94622
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  با سلام

  نظر به پاسخ های قبلی بنده، توضیح اخیر شما در بندهای 1 تا 4 از دلایل مثبت وقوع تخلف اداری کارمند محسوب می شود لکن این عمل در حدی نیست که بتوان شرکت در جرم جعل چک و یا عنوان مجرمانه دیگری را به وی نسبت داد.

  مسئولیت بانک نیز در حدود عملیات بانکداری است که در سئوال شما موضوعیت ندارد.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی