پاسخ به: جعل در ظهرنوسی چک و استفاده از چک مجعول

#94739
آواتار حقوقی قضاوت آنلاینبابک اهرامی
 • مشارکت‌کننده
  تاریخ عضویت: 2020/02/13

  درود بر شما

  سپاسگزارم از پاسخ بسیار دقیق شما

  ممنون می شوم در صورت امکان به این سوال پاسخ

  در پرونده فعلی شکایت جعل علیه دارنده چک شخص “ای” است

  حال آیا ید قبلی ،شخص “دی” اقرار کند که نوشته واگذاری در ظهر چک توسط ایشان نوشته شده است

  و شخص “سی” از ایادی قبلی که اسم کوچکش در ظهر چک درج شده است هم در بازپرسی حاضر شود و اقرار کند چک با رضایت ایشان، که در انتقالات چک نیز موثر بوده است، به ایادی بعدی واگذار شده و ایادی قبلی با رضایت و طبق اقرار نزد شاهد با دریافت وجه چک آنرا به ید بعدی خود تحویل و انتقال داده اند و به صورت ضمنی اجازه درج متن واگذاری حق و حقوق نیز داده شده است که می توانیم این موضوع را با صدور چک سفید امضا نیز مقایسه کرد

  آیا با فرض اقرار شخص “دی” نتیجه پرونده فعلی کیفری منع تعقیب است.

  و با توجه به طرف شکایت قرار ندادن شخص اقرار کننده “دی” این پرونده مختومه می گردد؟

  جهت سهولت در مطالعه اشخاص معرفی می شوند:

  شخص “آ” : صادر کننده و شاکی پرونده کیفری

  شخص “بی” : نفر اول گیرنده چک از صادر کننده و ایادی چک و شخص ماقبل دارنده فعلی با حسن نیت چک

  شخص “سی” : ایادی چک که اسم کوچکش در ظهر چک درج شده است

  شخص “دی” : دارنده چک در زمان مراجعه به بانک و مدعی جعل امضا و متن ظهر نویسی که در دعوای کیفری نقش شاهد را دارد

  شخص “ای” : دارنده آخر چک ، با حسن نیت

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی