پاسخ به: جعل در ظهرنوسی چک و استفاده از چک مجعول

#94759
آقای حقوقسیروس کبیری
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2020/06/05

  سلام

  در صورتی که اقرار دی مقرون واقع باشد و مقام قضایی به این نتیجه برسد که اتهام جعل متوجه شخص ای نیست، نسبت به ایشان قرار منع تعقیب صادر کرده ولی به جهت کشف جرم جدید و با اعمال ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری، شخص دی تحت تعقیب قرار می گیرد.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی