پاسخ به: حکم معامله ای که خریدار سندش را امضاء نکرد

#94856
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
  • مدیر انجمن
    تاریخ عضویت: 2019/03/29

    برای پاسخ لازم است شرایط بیع از جهت پرداخت ثمن و نیز مقصود از وکالت را مشخص کنید.

    امتیاز شما به مطلب

    جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی