پاسخ به: زمان اعلام قبول موقوف علیه در عقد وقف

#94857
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
 • مدیر انجمن
  تاریخ عضویت: 2019/03/29

  برای پاسخ لازم است:

  1-معنی کلمه «یتبم» را مشخص کنید؟

  2- مقصود از  «….خیریه ثبت شده و یک خیریه ثبت نشده ….» را توضیح دهید.

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی