پاسخ به: اعتبار صلحنامه مقدم بر عقد بیع

#94883
آواتار حقوقی قضاوت آنلاینAminDVM
 • مشارکت‌کننده
  تاریخ عضویت: 2022/05/04

  به فرض عدم ایراد در قرارداد مقدم (بیعنامه)، وقتی که قرارداد موخر( صلحنامه امضا شده به موجب وکالت از فروشنده ) در دعوای الزام به تنظیم سند مورد اسناد قرار گرفته است، هنوز امکان استناد به قرارداد مقدم (بیعنامه) هست؟

  قرارداد موخر (صلحنامه) با ارایه صلحنامه صوری توسط خوانده دعوا مورد چالش قرار گرفته است.

  با تشکر

  امتیاز شما به مطلب

  جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی