برچسب موضوع: بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری

  • بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض نسبت به آرای هیأت های حل اختلاف کار و کمیسیون هایی مانند ماده صد شهرداری
نمایش موضوع 1 (از 1 کل)
نمایش موضوع 1 (از 1 کل)